Game – based assessment – The new revolution of candidates assessment

„Game – based assessment – The new revolution of candidates assessment”, „Evaluarea bazată pe joc – Noi revoluții ale evaluării candidaților”, articol științific publicat în Strategica – Challenging the Status Quo in Management and Economics, 19 octombrie 2018

Autori: Dan Florin STĂNESCU, Adrian TOȘCĂ, Cătălin Gabriel IONIȚĂ

Link articol