Contractul de muncă

1. Aspecte de avut în vedere la semnarea contractului

Să semnezi primul contract de muncă nu e deloc ușor. Doar e prima ta experiență de acest tip. Trebuie să fii atent la multe aspecte. E important să cunoști faptul că, contractul de muncă este reglementat în țara noastră de Codul muncii (Legea 53 din 2003, revizuită). Găsești aici toate informațiile legislative de care ai nevoie.

Înainte de semnarea contractului, îți recomandăm să acorzi o atenție sporită următoarelor prevederi:

 • Durata contractului de muncă (contract încheiat pe perioadă nedeterminată și contract încheiat pe perioadă determinată)
 • Tipul de normă (contract cu normă întreagă sau cu timp parțial)
 • Locul unde se desfășoară activitatea (sediul / punctul de lucru al angajatorului sau la domiciliul angajatului)
 • Salariul și data plății salariului
 • Numărul de zile de concediu
 • Drepturi și obligații angajat și angajator

E important să citești cu atenție toate aceste clauze și dacă ceva este neclar, discută cu angajatorul. Descarcă de aici un model de contract de muncă.

2. Contractul de muncă cu durată determinată

Codul Muncii stabilește la art. 83 situațiile în care angajatorul poate încheia un contract de muncă pe perioadă determinată. Astfel, situațiile prevăzute sunt:

 • Înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepția situației în care acel salariat participă la grevă. În acest caz, durata contractului va expira la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de muncă al salariatului titular.
 • Creșterea și/sau modificarea temporarăa structurii activității angajatorului.
 • Desfășurarea unor activități cu caracter sezonier.
 • În situația în care este încheiat în temeiul unor dispoziții legale emise cu scopul de a favoriza temporaranumite categorii de persoane fără loc de muncă.
 • Angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinește condițiile de pensionare pentru limita de vârstă.
 • Ocuparea unei funcții eligibile în cadrul organizațiilor sindicale, patronale sau al organizațiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului
 • Angajarea pensionarilorcare, în condițiile legii, pot cumula pensia cu salariul
 • În alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfășurarea unor lucrări,proiecte sau programe.

E important să ai în vedere faptul că, și în cazul unui contract cu perioadă determinată poate fi prevăzută o perioadă de probă. Astfel, perioada de probă a unui CIM încheiat pe perioadă determinată nu va depăși:

 • 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni.
 • 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi 6 luni.
 • 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.
 • 45 de zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.

3. Timpul de muncă și timpul de odihnă

Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare. Durata normală a timpului de muncă este:

 • Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.
 • În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână.

Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptamână, inclusiv orele suplimentare. Prin excepție, durata timpului de muncă, ce include și orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referință de 4 luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână.
Aceste reguli nu se aplică persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

 Fiecare angajator este obligat să țină la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de către fiecare salariat, cu evidențierea orelor de începere și de sfârșit ale programului de lucru.