Asset 1@2x
Asset 2@2x
Asset 3@2x

Competitivi împreună”

„S.I.R.O. – Soluție Inovativă de Recrutare Online”, număr online 6, cod SMIS 115926

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi

www.fonduri-ue.ro

Ministerul-fondurilor-europene-314x320
Prezentarea proiectului

Structural Management Solutions S.R.L. derulează în perioada 02 August 2017 – 02 August 2020 proiectul cu titlul „S.I.R.O. – Soluție Inovativă de Recrutare Online”, număr online 6, cod SMIS 115926.

Proiectul se înscrie în obiectivele Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020 privind încurajarea antreprenorialului de a susține specializarea inteligentă în domenii de cercetare și inovare cu relevanță economică și de a comercializa rezultatele de cercetare – dezvoltare obținute. Prin intermediul proiectului se urmărește implementarea unei platforme inovative de joburi online, axată pe competențe și certificări tehnice. Platforma propusă se va distinge de jucătorii actuali printr-o serie de inovări la nivelul întregului proces de angajare: pre-selecția, selecția, intervievarea și testarea candidaților.

Proiectul răspunde priorității tematice ce vizează creșterea economică inteligentă privind dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare. Proiectul aduce o valoare adăugată atât prin prisma faptului că va crea un serviciu inovator la nivel național ce va conduce către o îmbunătățire substanțială a mediului de afaceri prin asigurarea accesului acestora la servicii de recrutare specializate, bazate pe cunoștințe și competențe.

Valoarea totală a proiectului este 5.147.684,14 lei. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de 5.094.884,14 lei, din care 3.096.018,79 lei finanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 și 774.004,70 lei din Bugetul Național.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de sporirea capacității de cercetare – dezvoltare tehnologică și inovare a Structural Management Solutions S.R.L., în vederea dezvoltării unei platforme de joburi online inovativă, cu aplicabilitate în restul economiei românești pentru integrarea pe verticală a soluțiilor TIC.

În vederea atingerii obiectivului general, se va urmări atingerea următoarelor obiective specifice:

 • Obiectiv specific 1 – Creșterea capacității de cercetare – dezvoltare – inovare a solicitantului, într-o perioadă de 36 de luni, în domeniul TIC prin activități de cercetare – dezvoltare experimentală ce vor avea ca rezultat un serviciu TIC semnificativ îmbunătățit ce va consta într-o platformă de joburi online care va aduce o serie de inovări la nivelul întregului proces de recrutare / angajare.
 • Obiectiv specific 2 – Implementarea în cadrul platformei a Cadrului European pentru Competențe Digitale (European e-Competence Frameworks v.3) ca instrument online pentru implementarea și utilizarea „profilul tehnic ITC european” în procesul de recrutare și angajare a candidaților cu competențe și abilități tehnice și manageriale din domeniul IT&C.
 • Obiectiv specific 3 – Cercetarea și dezvoltarea unei platforme online în România care să unifice întreg ciclul de „pregătire continuă profesională” din domeniul ITC privind piața serviciilor electronice de plasare a forței de muncă.
 • Obiectiv specific 4 – Cercetarea, dezvoltarea și lansarea unui serviciu TIC inovativ constând într-o platformă inovativă, capabilă din punct de vedere tehnic și funcțional să acopere o gamă largă de funcționalități din cele solicitate de angajatori atunci când utilizează o platformă de joburi online pentru identificarea candidaților cu competențe și abilități tehnice și manageriale din domeniul IT&C.
Rezultate estimate

ActivitateRezultat
Activitatea 0 – Activități preliminare depunerii proiectuluiCerere de finanțare și documente anexe realizate și înregistrate la Organismul Intermediar în vederea obținerii finanțării
Activitatea 1 – Management de proiectEchipă de management de proiect constituită
Plan de comunicare
Plan de management de proiect
10 rapoarte de progres intermediar
1 raport de progres final
10 cereri de rambursare intermediară
1 cerere de rambursare finală
Activitatea 2 – Derulare proceduri de achizițieConsumabile necesare pentru implementarea proiectului
Consumabile necesare echipei de management de proiect
Licențe software de bază pentru realizarea proiectului (licențe baza de date)
Echipamente și instrumente pentru activitatea de cercetare – dezvoltare
Echipamente TIC necesare echipei de management
Servicii de obținere, validare și protejare a brevetelor și a altor active necorporale privind gradul de inovare al proiectului
Servicii de informare și publicitate proiect
Servicii de promovare a proiectului pe scară largă
Servicii de promovare a produsului dezvoltat prin proiect
Servicii de cercetare de piață
Servicii de auditare tehnică
Servicii de auditare financiară
Activitatea 3 – Cercetare de piațăStudiu de piață
Activitatea 4 – Faza de cercetare industrialăInfrastructura necesară dezvoltării platformei online de joburi
Raport de documentare componente platformă joburi online inovativă
Activitatea 5 – Faza de dezvoltare experimentalăSimulări și predicții de comportament pentru metodele și algoritmii folosiți în dezvoltarea platformei online de joburi inovativă
Prototipuri pentru fiecare tip de algoritm imersat în platformă
Algoritmi testați și integrați la nivelul platformei online de joburi inovativă
Activitatea 6 – Înregistrare drepturi de proprietateCerere pentru recunoașterea gradului de inovare al serviciului rezultat prin proiect înregistrată la un organism național abilitat
Activitatea 7 – Promovarea rezultatelor proiectului3 articole științifice diseminate în cadrul a 3 conferințe internaționale
2 articole publicate în cadrul a 2 publicații de specialitate
3 articole științifice publicate în registre cu acces liber
1 banner web de prezentare a serviciului rezultat prin proiect realizat pe pagina web a solicitantului
1 pagină web dedicată prezentării serviciului rezultat prin proiect
2 mese rotunde organizate pentru prezentarea rezultatelor proiectului stakeholderilor interesați
1 conferință de presă organizată pentru prezentarea rezultatelor proiectului
2 conferințe de promovare a soluției inovative de recrutare online
1 campanie de publicitate online a soluției inovative de recrutare online
1 campanie de promovare radio a soluției inovative de recrutare online
Activitatea 8 – Instruirea personalului2 administratori de sistem instruiți în vederea asigurării mentenanței rezultatului proiectului
Activitatea 9 – Informare și publicitate1 anunț / comunicat de presă privind începerea proiectului
1 anunț / comunicat de presă publicat la finalizarea proiectului
1 panou de informare realizat
Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului României și Sigla Instrumentelor Structurale în România postate pe site-ul structuralmanagement.ro
1 link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro, postat pe site-ul solicitantului
Activitatea 10 – Audit financiar și tehnic3 rapoarte de audit financiar
1 raport de audit tehnic
Activitatea 11 – Pregătirea pentru intrarea în producție a prototipuluiPachet integrat de servicii oferite de soluția inovativă de recrutare online în vederea comercializării în perioada post - implementare

Grup țintă

Angajatori (300)

Angajatori care necesită forță de muncă cu competențe, expertiză și certificări din domeniul IT&C (în teorie, majoritatea companiilor din România care dețin, utilizează și / sau administrează un sistem IT&C).

Angajatorii, prin utilizarea platformei, vor realiza:

 • Economii financiare în procesul de identificare, intervievare și recrutare, coroborate cu reducerea numărului de interviuri și de analiză a CV-urilor primite în mod nejustificat prin neîndeplinirea cerințelor minime solicitate
 • Economii de timp prin faptul că platforma le va oferi o listă detaliată cu cei mai potriviți candidați în raport cu cerințele definite la postarea anunțului de angajare
 • Promovarea mediului de lucru prielnic și apreciat de angajați și întreținut de companie și separarea acestuia față de concurență prin posibilitatea publicării unei recenzii din partea angajaților actuali ori din trecut (îmbunătățirea imaginii companiei)
 • Publicarea experienței de recrutare cu candidații, în vederea îmbunătățirii acestora pentru viitoare interviuri
 • Utilizarea e-CF (European e-Competence Framework) ca instrument pentru implementarea și utilizarea „profilului tehnic ITC european” în definirea anunțurilor de angajare, fapt care va sprijini procesul de profesionalizare la nivelul țării noastre

Candidați (800)

Candidați la locuri de muncă care necesită angajați cu competențe, expertiză și certificări din domeniul IT&C. Candidații, prin utilizarea platformei, vor obține:

 1. Șanse reale și mai mari de angajare și în concordanță cu competențele, expertiza și certificările deținute
 2. Posibilitatea promovării mediilor de lucru unde dezvoltarea profesională și echilibrul între viața socială, nivelul salarial și munca depusă este corect dozat și apreciat
 3. Publicarea experienței la angajare în urma participării la interviuri, în vederea îmbunătățirii acestora în viitor
 4. Competențe, expertiză și certificări corect recunoscute, testate și acceptate de angajatori
 5. Acces la cursuri și resurse digitale instrucționale care vor putea propulsa candidații către noi cariere din domeniul IT&C
 6. Sprijin real privind dezvoltarea carierei prin recomandări de cursuri, certificări și teste croite pe specificul fiecărui candidat

Furnizori de training și certificări (50)

Companiile care oferă servicii de training și certificări în domeniul ITC. Furnizorii de training și certificări, prin utilizarea platformei, vor beneficia:

 1. O metodă de promovare a serviciilor oferite în regim de concurență loială și corectă
 2. O sursă de clienți cu adevărat interesați de serviciile oferite
 3. Un canal de promovare care beneficiază de un plan de promovare și suport tehnic gratuit

Creatori de conținut instrucțional (instructori) (10)

Persoanele juridice / fizice care urmăresc să obțină venituri prin crearea de conținut digital instrucțional publicat în cadrul platformei. Creatori de conținut instrucțional, prin utilizarea platformei, vor beneficia:

 1. O sursă de venituri care beneficiază de un plan de promovare și suport tehnic gratuit
 2. O sursă de clienți cu adevărat interesați de conținutul digital creat
 3. O metodă de promovare și lansare în domeniul „bunurilor digitale”
Acțiuni de vizibilitate și promovare proiect

Până în prezent au fost derulate următoarele acțiuni de vizibilitate și promovare în cadrul proiectului:

Prezenta secțiune va fi completată gradual, pe măsură ce acțiunile din planul de informare și publicitate al proiectului, precum și cel de promovare vor fi efectiv realizate.

CONTACT

Ana – Maria IONIȚĂ
Email: anamaria.ionita@structuralmanagement.ro
Telefon: 0729025777

Radu – Constantin SANDU
Email: radu.sandu@structuralmanagement.ro
Telefon: 0724542935

Informații privind contractul de finanțare

Contract nr. 36 / 02.08.2017, număr online 6, cod SMIS 115926

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 (POC), Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Obiectiv specific 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, Acțiunea 221 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 5.147.684,14 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 5.094.884,14 lei (3.096.018,79 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR și 774.004,70 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național).

Durata contractului este de 36 luni, începând cu data de 02.08.2017.

Beneficiarul proiectului este Structural Management Solutions S.R.L., sediu social în Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, nr. 95, Etaj 1, Sector 1, București, telefon: 0724.542.935, email: office@structuralmanagement.ro.